Dobrá práce v Jihočeském kraji II

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00056

Částka: 41 348 290,- Kč

Doba realizace projektu: 2. září 2013 až 30. listopad 2015

Popis projektu

Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji II (dále jen projekt) navazuje na úspěšně zrealizované projekty pro dlouhodobě nezaměstnané osoby - Dobrá práce v Jihočeském kraji, který probíhal v letech 2008-2011 a Návrat do práce v Jihočeském kraji, který probíhal v letech 2006 - 2008. I tento připravený projekt řeší rozvoj osob cílové skupiny, díky kterému je bude možné brzy začlenit na trh práce. Cílová skupina je složena z uchazečů o zaměstnání s evidencí 5 měsíců+ nad 45 let věku. Zvýšená pozornost je věnována zapojení osob ve věku nad 55 let a osobám s lehčími typy zdravotních omezení (též s evidencí nad 5 měsíců). V průběhu realizace bude do projektu zapojeno minimálně 500 osob. Široké spektrum rekvalifikací zvýší účastníkům šanci na dobrou práci a mohou tak uspokojit poptávku zaměstnavatelů. Projekt se zaměří i na měkké dovednosti (Základní program) a na praktické IT dovednosti. Zvládnutí těchto měkkých dovedností a PC k šanci na dobrou práci přispěje. Vhodná diagnostika a individuální poradenství zase nasměrují účastníky reálným směrem. Komplexní programy a aktivity projektu umožní účastníkům:

 • zorientovat se ve své situaci, naplánovat první kroky = Vstupní program, nabídne řešení, trénink a další cestu = Základní program a programy s rekvalifikačními kurzy (Program praktických a IT dovedností, Program rekvalifikací), pomůže využít příležitost a schopnosti = Poradenský program, přispěje k odstranění překážek pro rovné šance na TP pro všechny účastníky = Program přímé podpory. Aktivity budou probíhat na kontaktních pracovištích ÚP a v zařízeních dodavatelů vzdělávacích, poradenských a rekvalifikačních aktivit na území Jihočeského kraje. Aktivity budou probíhat ve všech zapojených okresech.

Cíle projektu

Ověření účinnosti a efektivnosti v projektu navržených způsobů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti jednotlivců z cílové skupiny. Využít pracovní potenciál cílové skupiny a ten podpořit a zvýšit za použití stávajících a také inovovaných nástrojů, které vycházejí ze základních nástrojů APZ a zcela nových postupů. Využít nástrojů doprovodného programu pro motivaci účastníků a pro jejich účelovou podporu na vyhrazených místech u zaměstnavatelů. Rozvojem klíčových kompetencí i měkkých dovedností osob z cílové skupiny přispět k uspokojování poptávky na trhu práce po zaměstnancích. Prohloubení sounáležitosti a spolupráce všech zapojených KoP Jihočeského kraje. Zlepšit postavení cílové skupiny na pracovním trhu a přispět tak k prevenci dlouhodobé nebo opakované nezaměstnanosti.

Cílové skupiny

Cílová skupina je složena z uchazečů o zaměstnání s evidencí nad 5 měsíců a nad 45 let věku. V rámci této cílové skupiny budeme také zapojovat osoby s různými typy lehčích zdravotních omezení, kterým však nebrání jejich handicap plnit aktivity projektu a následně se zapojit na trh práce.

V průběhu realizace bude do projektu zapojeno minimum zájemců. Převážně se bude jednat o klienty, kteří plnili aktivity projektu a v průběhu prostupováním aktivitami projektu se jim podařilo získat zaměstnání a chtějí si aktivity projektu dodělat, ne již se statutem uchazeč o zaměstnání, ale zájemce o zaměstnání

Region

Jihočeský kraj.

Realizátor projektu

 • Název: Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Dobrovského 25
 • Město: Praha 7
 • PSČ: 170 00

Výsledky projektu

ke stažení zde (1 B)

Kontaktní osoby na pracovištích:

KrP v Českých Budějovicích: Ing. Irena Linhartová, e-mail: irena.linhartova@uradprace.cz, tel.: 950 109 450 - projektová manažerka

KrP v Českých Budějovicích: Ing. Kateřina Klimešová, e-mail: katerina.klimesova@uradprace.cz, tel.: 950 109 446 - finanční manažerka

Kontakt

 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích
 • Oddělení projektů EU
 • Klavíkova č. p. 1570/7
 • Pracoviště: Lannova tř. 1/1, České Budějovice
 • 370 04 České Budějovice

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022