Definice osob se zdravotním postižením

podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány
a.    invalidními ve třetím stupni,
b.    invalidními v prvním nebo druhém stupni,
c.    zdravotně znevýhodněnými.
Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.

Informace o znovuzavedení kategorie osoba zdravotně znevýhodněná lze nalézt v tiskové zprávě Úřadu práce ČR na
http://portal.mpsv.cz/documents/37855/545685/2015_01_08_tz_ozz_v_roce_2015.pdf/e4d5a5a0-832e-788b-5284-f3b78a85bcac (348,67 kB)