Další služby

DALŠÍ SLUŽBY poskytované Úřadem práce ČR v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci, jejíž součástí je Kontaktní pracoviště Česká Lípa, poskytuje podle § 8a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby.

Další služby v oblasti pracovněprávních vztahů poskytujeme fyzickým osobám i zaměstnavatelům v rámci regionu - osobně, telefonicky, elektronicky.
Informace a rady z této oblasti lze získat také v Příručce pro personální a platovou agendu.

Kontaktní osoby:
 

JUDr. Veronika Turková tel. 950 108 420
  e-mail: veronika.turkova@uradprace.cz
  budova kontaktního pracoviště Česká Lípa v ul. Paní Zdislavy 419, 3. patro, místnost č. 418

Poslední aktualizace: 29. 1. 2020