Co je PD U1, PD U2

K čemu slouží přenositelný dokument U1 (PD U1) a strukturovaný elektronický dokument (SED) U002/U017 a U004

  • potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti
  • vystavují úřady práce příslušného státu

Pokud nezaměstnaní nezískají minimální stanovenou délku pojištění (zaměstnání) pro přiznání dávek v nezaměstnanosti podle právních předpisů státu, ve kterém žádají o dávky v nezaměstnanosti, může dotyčný úřad práce za stanovených podmínek uznat doby pojištění (zaměstnání) získané dle předpisů jiného státu EU, EHP a Švýcarska. Např. § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Úřad práce ČR může za určitých podmínek uznat doby pojištění získané ve státech EU, EHP a Švýcarsku. Nemusí se jednat zároveň o doby důchodového pojištění - záleží na národní legislativě konkrétního státu. Tyto doby pojištění je nutné doložit na formuláři U1, nebo U002/U017. Žádost o formulář U1 může podat žadatel sám. Kompetentní instituce (úřad práce) nebo styčné místo žádá o formulář U002/U017, popřípadě U004 (potvrzení o výdělku).

K čemu slouží přenositelný dokument U2 (PD U2)

  • potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti
  • vystavují úřady práce příslušného státu na základě žádosti uchazeče o zaměstnání při splnění všech podmínek

Podstata zachování nároku na dávky v nezaměstnanosti, tzv. transferu dávek v nezaměstnanosti, spočívá v možnosti nezaměstnané osoby odejít hledat si práci do jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska a zároveň si zachovat postavení uchazeče o zaměstnání (včetně pobírání podpory v nezaměstnanosti přiznané ve státě, který opouští).

Poslední aktualizace: 18. 5. 2022