Celoživotní vzdělávání na Základní škole Špičák v České Lípě – CEŽIV

Celoživotní vzdělávání na Základní škole Špičák v České Lípě – CEŽIV (221.98 kB)

Realizátor projektu: Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0006

Trvání projektu1.9.2010 – 31.8.2012

Informace o projektuhttp://www.zs-spicak.cz/novyweb/

Udržitelnost projektu 2013:

 

Průběh: 
Zahájení udržitelnosti 22. 2. 2013
Začátek školení a konzultací 4. 3. 2013
Závěr cyklu školení a konzultací 26. 4. 2013
Závěr kurzu, předání certifikátů 29. 4. 2013

Tematické okruhy vzdělávacího modulu:
Základy práce na PC
Zákoník práce - pracovní právo
Osobnostní rozvoj - sebeprezentace, životopis, psychohygiena

Rozsah kurzu: 
Celkem 60 vyučovacích hodin a 30 hodin individuálních konzultací

Aktivitu úspěšně absolvovalo 7 uchazeček o zaměstnání.


Udržitelnost projektu 2014:

 

Průběh: 
Zahájení udržitelnosti 14. 2. 2014
Začátek školení a konzultací 18. 2. 2014
Závěr cyklu školení a konzultací 28. 4. 2014
Závěr kurzu, předání certifikátů 5. 5. 2014

Tematické okruhy vzdělávacího modulu:
Základy práce na PC
Právní minimum
Psychosociální dovednosti
Osobnostní psychologie

Rozsah kurzu: 
Celkem 60 vyučovacích hodin a 30 hodin individuálních konzultací

Účastníci:
Do pokračování projektu vstoupilo 9 žen věkové kategorie 50+ evidovaných jako uchazečky o zaměstnání na ÚP ČR kontaktním pracovišti Česká Lípa.


Udržitelnost projektu 2015:

 

Průběh: 
Zahájení udržitelnosti 30.1. 2015
Začátek školení a konzultací 30. 1. 2015
Závěr cyklu školení a konzultací 23. 3. 2015
Závěr kurzu, předání certifikátů 30. 3. 2015

Tematické okruhy vzdělávacího modulu:
Základy práce na PC
Právní minimum
Osobnostní rozvoj

Rozsah kurzu: 
Celkem 60 vyučovacích hodin a 30 hodin individuálních konzultací


Udržitelnost projektu 2016:

 

Průběh: 
Zahájení udržitelnosti 1.2. 2016
Začátek školení a konzultací 2. 2. 2016
Závěr cyklu školení a konzultací 25. 4. 2016
Závěr kurzu, předání certifikátů 2. 5. 2016

Tematické okruhy vzdělávacího modulu:
Základy práce na PC
Právní minimum
Psychosociální dovednosti
Osobnostní psychologie

Rozsah kurzu: 
Celkem 60 vyučovacích hodin a 30 hodin individuálních konzultací

Účastníci:
Do pokračování projektu vstoupily 3 maminky na RD.


Udržitelnost projektu 2017:

 

Průběh: 
Zahájení udržitelnosti 6.2. 2017
Začátek školení a konzultací 7. 2. 2017
Závěr cyklu školení a konzultací 2. 5. 2017
Závěr kurzu, předání certifikátů 9. 5. 2017

Tematické okruhy vzdělávacího modulu:
Základy práce na PC
Právní minimum
Psychosociální dovednosti
Osobnostní psychologie

Rozsah kurzu: 
Celkem 60 vyučovacích hodin a 30 hodin individuálních konzultací

Účastníci:
Do pokračování projektu vstoupily 1 maminka na RD.