Archiv

Průběžné informace k 31. 10. 2020
Od ledna 2020 do konce října 2020 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 223 osob. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství absolvovalo 127 a motivační aktivity v tomto období absolvovalo 136 uchazečů o zaměstnání. V rámci těchto aktivit odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevědomí.

Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 125 uchazečů a pracovního práva 74 uchazečů o zaměstnání. V období od ledna do října 2020 proběhla i pracovní diagnostika, které se zúčastnilo 19 osob. Individuální psychologický pohovor absolvovala 8 osob.

Rekvalifikaci úspěšně zakončilo a doložilo osvědčením 33 uchazečů.

V období od ledna 2020 do konce října 2020 nastoupilo na nedotované pracovní místo 73 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 54 osob.

Průběžné informace k 31. 08. 2020

Od ledna 2020 do konce srpna 2020 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 167 osob. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství absolvovalo 99 a motivační aktivity v tomto období absolvovalo 110 uchazečů o zaměstnání. V rámci těchto aktivit odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevědomí.

Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 70 uchazečů a pracovního práva 47 uchazečů o zaměstnání. V období od ledna do srpna 2020 proběhla i pracovní diagnostika, které se zúčastnilo 15 osob. Individuální psychologický pohovor absolvovala 8 osob.

Rekvalifikaci úspěšně zakončilo a doložilo osvědčením 23 uchazečů.

V období od ledna 2020 do konce srpna 2020 nastoupilo na nedotované pracovní místo 52 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 36 osob.

 

Průběžné informace k 30. 06. 2020

Od ledna 2020 do konce června 2020 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 108 osob. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství a motivační aktivity v tomto období absolvovalo 74 uchazečů o zaměstnání. V rámci těchto aktivit odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevědomí.

Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 56 uchazečů a pracovního práva také 34 uchazečů o zaměstnání. V období od ledna do června 2020 proběhla i pracovní diagnostika, které se zúčastnilo 5 osob. Individuální psychologický pohovor absolvovala 1 osoba.

Rekvalifikaci úspěšně zakončilo a doložilo osvědčením 19 uchazečů.

 

V období od ledna 2020 do konce června 2020 nastoupilo na nedotované pracovní místo 45 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 28 osob.

Průběžné informace k 30. 11. 2019

Od ledna 2019 do konce listopadu 2019 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 289 osob. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství a motivační aktivity v tomto období absolvovalo 169 uchazečů o zaměstnání. V rámci těchto aktivit odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevědomí.

Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 126 uchazečů a pracovního práva také 132 uchazečů o zaměstnání.
Rekvalifikaci úspěšně zakončilo a doložilo osvědčením 64 uchazečů.

V období od ledna 2019 do konce listopadu 2019 nastoupilo na nedotované pracovní místo 98 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 56 osob.

Průběžné informace k 31. 10. 2019

Od ledna 2019 do konce října 2019 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 280 osob. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství a motivační aktivity v tomto období absolvovalo 155 uchazečů o zaměstnání. V rámci těchto aktivit odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevědomí.

Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 112 uchazečů a pracovního práva také 112 uchazečů o zaměstnání.
Rekvalifikaci úspěšně zakončilo a doložilo osvědčením 62 uchazečů.

V období od ledna 2019 do konce října 2019 nastoupilo na nedotované pracovní místo 94 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 55 osob.

 

Průběžné informace k 30. 09. 2019

Od ledna 2019 do konce září 2019 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 233 osob. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství a motivační aktivity v tomto období absolvovalo 128 uchazečů o zaměstnání. V rámci těchto aktivit odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevědomí.

Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 83 uchazečů a pracovního práva 94 uchazečů o zaměstnání.

Rekvalifikaci úspěšně zakončilo a doložilo osvědčením 53 uchazečů.

V období od ledna 2019 do září 2019 nastoupilo na nedotované pracovní místo 84 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 47 osob.

 

Průběžné informace k 31. 8. 2019

Od ledna 2019 do konce června 2019 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 199 osob. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství a motivační aktivity v tomto období absolvovalo 101 uchazečů o zaměstnání. V rámci těchto aktivit odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevědomí.

Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 74 uchazečů a pracovního práva 81 uchazečů o zaměstnání.
Rekvalifikaci úspěšně zakončilo a doložilo osvědčením 49 uchazečů.

V období od ledna 2019 do srpna 2019 nastoupilo na nedotované pracovní místo 70 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 41 osob.

 

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE K 30. 6. 2019

Od ledna 2019 do konce června 2019 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 168 osob. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství v tomto období absolvovalo 88 uchazečů. Motivační aktivity také absolvovalo 88 uchazečů o zaměstnání. V rámci těchto aktivit odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. Nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, zvyšují sebevědomí.

Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 74 uchazečů a pracovního práva 81 uchazečů o zaměstnání.

Zvolenou rekvalifikaci úspěšně zakončilo a doložilo osvědčením 38 uchazečů.

V období od ledna 2019 do června 2019 nastoupilo na nedotované pracovní místo 54 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 31 osob.

Průběžné informace k 18. 3. 2019

Od ledna 2019 do března 2019 vstoupilo do projektu Zpět do práce v Libereckém kraji 89 lidí. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Skupinové poradenství absolvovalo 52 uchazečů a motivační aktivity 51 uchazečů. Při těchto aktivitách odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor, zvýšení sebevědomí a pomáhají se sestavováním životopisu a motivačního dopisu.

Na oborné školení finanční gramotnosti bylo zařazeno 12 uchazečů a pracovněprávní minimum absolvovalo 12 uchazečů.

Zvolenou rekvalifikaci úspěšně zakončilo 6 uchazečů.

V tomto období na nedotované pracovní místo nastoupilo 24 osob a na společensky účelové místo nastoupilo 13 osob.

Průběžné informace k 2. 1. 2019

Od listopadu 2018 do prosince 2018 vstoupilo do projektu Zpět do práce v Libereckém kraji 56 lidí. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Skupinové poradenství absolvovalo 9 uchazečů a motivační aktivity 12 uchazečů. Při těchto aktivitách odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor a pomáhají se sestavováním životopisu a motivačního dopisu.

Na oborné školení finanční gramotnosti bylo zařazeno 25 uchazečů a pracovněprávní minimum absolvovalo 11 uchazečů.

Zvolenou rekvalifikaci úspěšně zakončilo 16 uchazečů.

V tomto období na nedotované pracovní místo nastoupilo 14 osob a na společensky účelové místo nastoupilo 15 osob.

Průběžné informace k 8. 11. 2018

Od září 2018 do listopadu 2018 vstoupilo do projektu Zpět do práce v Libereckém kraji 44 lidí. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Skupinové poradenství absolvovalo 36 uchazečů a motivační aktivity 37 uchazečů. Při těchto aktivitách odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor a pomáhají se sestavováním životopisu a motivačního dopisu.

Na oborné školení finanční gramotnosti byli zařazeni 3 uchazeči a pracovněprávní minimum absolvovalo 27 uchazečů.

Rekvalifikaci úspěšně zakončilo 13 uchazečů.

V tomto období na nedotované pracovní místo nastoupilo 28 osob a na společensky účelové místo nastoupilo 6 osob.

Průběžné informace k 20. 9. 2018

Od června 2018 do srpna 2018 vstoupilo do projektu Zpět do práce v Libereckém kraji 58 lidí. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání.

Skupinové poradenství absolvovalo 23 uchazečů a motivační aktivity 21 uchazečů. Při těchto aktivitách odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech, v České Lípě a v Jablonci nad Nisou připravují uchazeče na pracovní pohovor a pomáhají se sestavováním životopisu a motivačního dopisu.

Na oborné školení finanční gramotnosti bylo zařazeno 33 uchazečů a pracovněprávní minimum absolvovalo 19 uchazečů.

Zvolenou rekvalifikaci úspěšně zakončilo 25 uchazečů.

V tomto období na nedotované pracovní místo nastoupilo 18 osob a na společensky účelové místo nastoupila 1 osoba.

Průběžné informace k 17. 4. 2018

Od ledna 2018 do dubna 2018 vstoupilo do projektu Zpět do práce v Libereckém kraji 55 lidí. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání, krom KoP Jablonec nad Nisou.

Skupinové poradenství absolvovalo 21 uchazečů a motivační aktivity 21 uchazečů. Při těchto aktivitách odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech a v České Lípě připravují uchazeče na pracovní pohovor a pomáhají se sestavováním životopisu a motivačního dopisu.

Na oborné školení finanční gramotnosti bylo zařazeno 10 uchazečů a pracovněprávní minimum odchodilo 13 uchazečů.

Zvolenou rekvalifikaci úspěšně zakončilo 10 uchazečů.

V tomto období na nedotované pracovní místo nastoupilo 18 osob a na společensky účelové místo nastoupili 2 osoby.

Průběžné informace k 31. 1. 2018

Od října 2017 do ledna 2018 vstoupilo do projektu Zpět do práce v Libereckém kraji 52 lidí. Na všech kontaktních pracovištích probíhala informační vstupní setkání, krom KoP Jablonec nad Nisou.

Skupinové poradenství absolvovalo 18 uchazečů a motivační aktivity 30 uchazečů. Při těchto aktivitách odborní pracovníci na kontaktních pracovištích v Liberci, v Semilech a v České Lípě připravují uchazeče na pracovní pohovor a pomáhají se sestavováním životopisu a motivačního dopisu.

Na oborné školení finanční gramotnosti bylo zařazeno 25 uchazečů a pracovněprávní minimum odchodilo 37 uchazečů. O podnikatelskou gramotnost projevili zájem 2 uchazeči.

Zvolenou rekvalifikaci úspěšně zakončilo 8 uchazečů.

V tomto období na nedotované pracovní místo nastoupilo 18 osob a na společensky účelové místo nastoupili 3 osoby.

Průběžné informace k 30. 9. 2017

V měsíci září probíhaly na všech kontaktních pracovištích v Libereckém kraji vstupní informační schůzky o projektu. Následně po těchto schůzkách vstoupilo nově do projektu 23 osob. V tomto měsíci se konaly především skupinové a motivační aktivity, při kterých si účastníci osvojili dovednosti potřebné pro sepsání kvalitního životopisu a motivačního dopisu, které jsou stěžejními dokumenty při hledání pracovní pozice. Individuální poradenství se poskytlo 34 účastníkům projektu a možnost rekvalifikačních kurzů využily dvě osoby. Po úspěšném absolvování aktivit se nám v září podařilo umístit do práce 8 osob.

Poslední aktualizace: 17. 5. 2021