Aktuality

Filtrovat

Filtrovat

Aktuální informace


Úřad práce ČR přeje veselé Vánoce a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2015

Úřad práce ČR všem přeje veselé Vánoce a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2015.

Zjistit více

23. 12. 2014

ÚP ČR se v Plzeňském kraji aktivně zúčastňuje na informačních akcích pro rodiče a žáky

Dne 20. listopadu 2014 uspořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni již 9. ročník tradičního veletrhu „Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“.

Zjistit více

15. 12. 2014

O olomouckou Burzu práce a vzdělání byl zájem

Stovky zájemců hledajících nové zaměstnání nebo školu ke studiu se přišly podívat na Burzu práce a vzdělání, která proběhla v Regionálním centru Olomouc v úterý 9. prosince. Představily se tam významné společnosti a školské instituce z Olomouckého kraje, které působí a vyučují zejména ve strojírenských a elektrotechnických oborech.

Zjistit více

12. 12. 2014

Informace pro zaměstnavatele - Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců, a to na chráněných pracovních místech, budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2015 požádat o poskytnutí příspěvku také na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.

Zjistit více

11. 12. 2014

ÚP ČR upraví v prosinci na jeden den provoz

Dne 31. 12. 2014 Úřad práce ČR (ÚP ČR) z technických důvodů upraví provoz na svých pracovištích. Poslední den v roce, který připadá na středu, nebude z provozních důvodů dnem úředním. Nejbližším úředním dnem bude pátek 2. 1. 2015 s úřední dobou od 8 do 13 hodin, a to pro všechny klienty ÚP ČR.

Zjistit více

11. 12. 2014

Scholaris 2014 v Olomouci

Scholaris 2014 v Olomouci – 19. ročníku prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje se zúčastnilo téměř devět desítek subjektů. Výstavu zpestřila nejen výstavka prací žáků základních a středních škol z okresu Olomouc, ale i krátké soutěže zručnosti pro účastníky výstavy (žáky). Proběhlo také šest přednášek pracovníků ÚP ČR, krajské pobočky v Olomouci, o situaci na trhu práce. Nechyběla ani videoprojekce oborů vzdělání a firem v regionu Olomouc. Výstavu oživily i hudební vstupy - krátké ukázky dovedností žáků konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

Zjistit více

9. 12. 2014

IPS Kontaktního pracoviště ÚP ČR Šumperk se představilo na SCHOLARIS 2014

Název akce:    Scholaris 2014 Téma:    6. přehlídka oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Datum a místo konání:         13. listopadu 2014 od 8. 00 do 17. 00 na Gymnáziu v Šumperku, Masarykovo náměstí 8

Zjistit více

25. 11. 2014

ARTIFEX v Bruntále navštívilo přes tisíc návštěvníků

Možnost seznámit se s nabídkou řemeslných a technických studijních oborů měli žáci osmých a devátých tříd, jejich rodiče a široká veřejnost ve čtvrtek, 13. listopadu 2014, ve Společenském domě v Bruntále, kde se uskutečnil další ročník úspěšného veletrhu řemesel a zaměstnanosti ARTIFEX.

Zjistit více

20. 11. 2014

Konference Czech Local Visibilty Events: „Společně pro úspěch vašeho podnikání“

Dne 4. listopadu 2014 se uskutečnila závěrečná konference projektu Czech Local Visibility Events s mottem „Společně pro úspěch vašeho podnikání“. Úřad práce ČR byl jedním z 30 partnerů projektu.

Zjistit více

5. 11. 2014

Úředníci jednali o pobytu cizinců

Otázka pobytu cizinců na území České republiky ve vztahu k nepojistným sociálním dávkám a způsob prokazovaní prostředků k pobytu v rámci žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. To byla hlavní témata společného jednání zástupců Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu a zástupců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, které proběhlo v pátek 31. 10. 2014.

Zjistit více

4. 11. 2014

Probíhá pracovní veletrh Profesia days 2014

Generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková zahájila, spolu s dalšími významnými hosty, jeden z nejvýznamnějších pracovních veletrhů v ČR Profesia days. Do Prahy se sjelo více než 104 vystavovatelů, kteří nabízejí zájemcům volná pracovní místa, především v průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví, maloobchodu, zdravotnictví nebo třeba IT společnostech. Organizátoři připravili pro návštěvníky celkem 116 přednášek a workshopů. Během nich se lidé například dozvědí, jak se připravit na přijímací pohovor, co obnáší práce v zahraničí, které profese jsou nejžádanější, kde získají potřebné doklady, jak se dostat na pohovor a uspět nebo jak budovat svou osobní značku. Budou si také moci otestovat znalost cizího jazyka či počítačové schopnosti. Akce probíhá ve dnech 22. – 23. 10. 2014 na pražském výstavišti v Letňanech. Vstup na veletrh i odborný program je ZDARMA.

Zjistit více

23. 10. 2014

Informační leták o statusu osoby zdravotně znevýhodněné

Od 1. 1. 2015 mohou zaměstnavatelé začít žádat o příspěvek na zaměstnání osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Obnovení statusu OZZ má za cíl zatraktivnit zaměstnávání takových osob a jejich uplatnění na trhu práce. Stát bude zaměstnávání OZZ podporovat poskytováním příspěvků zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce ČR. Občan, jemuž bude přiznán status OZZ, tímto aktem nezíská žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky.

Zjistit více

1. 8. 2014

Informační leták k zaměstnanecké kartě

Dne 24. června 2014 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato tzv. transpoziční novela zavádí nový druh povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnaneckou kartu. Informace k zaměstnanecké kartě naleznete v letáku, který vznikl ve spolupráci Ministerstva vnitra (MV) a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zjistit více

1. 7. 2014

Newsletter projektu MIKOP 1/2014

Projekt MIKOP (Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR) je zaměřen na modernizaci českých služeb zaměstnanosti. Cílem projektu je zkvalitnit služby poskytované Úřadem práce ČR a především je na celém území republiky sjednotit. Projekt je financován z ESF, více se dočtete v prvním čísle newsletteru.

Zjistit více

22. 5. 2014

Oslavte Mezinárodní den rodin v brněnské ZOO

Přijďte do ZOO Brno oslavit Mezinárodní den rodin. Událost se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a primátora města Brna Romana Onderky. Akce se uskuteční 15. května 2014 od 13:00 do 18:00.

Zjistit více

12. 5. 2014

Upozornění: Změna telefonních kontaktů na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR

V souvislosti s připravovaným stěhováním Generálního ředitelství ÚP ČR došlo od pondělí 21. 4. 2014 ke změně telefonních kontaktů na jeho zaměstnance. Od tohoto data ještě bude možné po určitou dobu volat souběžně jak na původní (ve tvaru 950 19 XX XX), tak i nová čísla (v podobě 950 180 XXX).

Zjistit více

28. 4. 2014

Agentury práce jsou povinny zaslat do 31. 1. 2014 přehled o činnosti za rok 2013

Fyzické a právnické osoby, kterým bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, jsou povinny do 31. 1. 2014 podle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Zjistit více

22. 1. 2014

Menu