Aktuality

Filtrovat

Filtrovat

Aktuální informace


Informační leták o statusu osoby zdravotně znevýhodněné

Od 1. 1. 2015 mohou zaměstnavatelé začít žádat o příspěvek na zaměstnání osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Obnovení statusu OZZ má za cíl zatraktivnit zaměstnávání takových osob a jejich uplatnění na trhu práce. Stát bude zaměstnávání OZZ podporovat poskytováním příspěvků zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce ČR. Občan, jemuž bude přiznán status OZZ, tímto aktem nezíská žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky.

Zjistit více

1. 8. 2014

Informační leták k zaměstnanecké kartě

Dne 24. června 2014 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato tzv. transpoziční novela zavádí nový druh povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnaneckou kartu. Informace k zaměstnanecké kartě naleznete v letáku, který vznikl ve spolupráci Ministerstva vnitra (MV) a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zjistit více

1. 7. 2014

Newsletter projektu MIKOP 1/2014

Projekt MIKOP (Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR) je zaměřen na modernizaci českých služeb zaměstnanosti. Cílem projektu je zkvalitnit služby poskytované Úřadem práce ČR a především je na celém území republiky sjednotit. Projekt je financován z ESF, více se dočtete v prvním čísle newsletteru.

Zjistit více

22. 5. 2014

Oslavte Mezinárodní den rodin v brněnské ZOO

Přijďte do ZOO Brno oslavit Mezinárodní den rodin. Událost se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a primátora města Brna Romana Onderky. Akce se uskuteční 15. května 2014 od 13:00 do 18:00.

Zjistit více

12. 5. 2014

Upozornění: Změna telefonních kontaktů na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR

V souvislosti s připravovaným stěhováním Generálního ředitelství ÚP ČR došlo od pondělí 21. 4. 2014 ke změně telefonních kontaktů na jeho zaměstnance. Od tohoto data ještě bude možné po určitou dobu volat souběžně jak na původní (ve tvaru 950 19 XX XX), tak i nová čísla (v podobě 950 180 XXX).

Zjistit více

28. 4. 2014

Agentury práce jsou povinny zaslat do 31. 1. 2014 přehled o činnosti za rok 2013

Fyzické a právnické osoby, kterým bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, jsou povinny do 31. 1. 2014 podle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Zjistit více

22. 1. 2014

O Z N Á M E N Í

Ve dnech 27. 12. a 31. 12. 2013 bude na všech pracovištích Úřadu práce ČR z technických důvodů omezen provoz.

Zjistit více

18. 12. 2013

Krátce bez práce

Regionální individuální projekt (Středočeský kraj). Tento projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR méně než 5 měsíců.

Zjistit více

30. 11. 2013

Začínáme po 50

Regionální individuální projekt (Středočeský kraj). Tento projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR a jsou starší 50 let věku.

Zjistit více

30. 11. 2013

ČSÚ - podíl a míra nezaměstnanosti

Jak se neztratit v datech o nezaměstnaných.

Zjistit více

18. 10. 2013

Povodně 2013 - publikace MPSV

Praktické rady občanům.

Zjistit více

7. 6. 2013

Lidé, kteří se kvůli povodni nedostanou do práce, mají nárok na volno

Povodeň často znamená, že se lidé nedostanou do práce. Dochází k přerušení dopravního provozu, je třeba uklidit následky velké vody a vyřídit si osobní věci, které souvisejí s poškozením majetku - například musí jednat s pojišťovnou.

Zjistit více

3. 6. 2013

Úřad práce po dvou letech mění tiskového mluvčího

Po téměř dvou letech odchází z pozice tiskového mluvčího Úřadu práce ČR Jiří Reichl.

Zjistit více

19. 3. 2013

Změna výplatních termínů dávek SSP a pěstounské péče

V souvislosti se změnou zákona, která upravuje podmínky pěstounům, kde je zakotvena 8-denní ohlašovací povinnost, může ÚP začít vypočítávat dávky 9. den v měsíci.

Zjistit více

18. 2. 2013

Reakce na poplašný text online serveru TÝDEN.CZ

Generální ředitel Úřadu práce ČR Jiří Kubeša se důrazně ohrazuje proti tvrzením, která ve svém článku na serveru Týden.cz uvedla redaktorka Iva Vokurková. „Titulek „Úřady práce: Drábek rozvrátil naši práci, několik úředníků prý zemřelo“ považuji téměř za šíření poplašné zprávy,“ reagoval generální ředitel Kubeša.

Zjistit více

26. 1. 2012

Prohlášení o bydlišti na území ČR

Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením

Zjistit více

9. 1. 2012

Harmonogram kulatých stolů

Harmonogram kulatých stolů k balíku zákonů označovaných jako Sociální reforma I.

Zjistit více

25. 11. 2011

Brno hostilo rekordní kulatý stůl

Více než sto deset posluchačů si našlo cestu na třetí kulatý stůl k balíku zákonů označovaných jako Sociální reforma I, který se konal v brněnském hotelu Voroněž I. Zástupci Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) prezentovali zástupcům státní i veřejné správy a občanských sdružení nejdůležitější změny, které nastanou po 1. lednu 2012.

Zjistit více

15. 11. 2011

Menu