Aktuality

Filtrovat

Filtrovat

Aktuální informace


Spolupráce ÚP ČR s NNO a dalšími subjekty při sběru statistických dat

Úřad práce ČR si velmi váží zájmu neziskových organizací a dalších subjektů, které zpracovávají statistická data či provádějí jiné výzkumy v provazbě na ÚP ČR. V tomto ohledu je ale třeba upozornit na to, že Úřad práce ČR je jedna instituce a jako taková má také centrální vedení. Proto je nutné, aby se autoři prací či organizace obraceli při sběru dat vždy nejdříve na Generální ředitelství.

Zjistit více

3. 10. 2016

Stravování ve školkách a školách zdarma

Krajské úřady Libereckého kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Magistrát hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří v jednom z výše uvedených krajů pobírají již déle než 3 měsíce dávku hmotné nouze a nemají tak dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Podpora je poskytována z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

Zjistit více

20. 6. 2016

Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství

Úřad práce ČR se stal partnerem konference "Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství", kterou pořádá Centrum Euroguidance ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd Masarykovy univerzity. Konference proběhne ve dnech 26. a 27. května 2016 v Brně. Jejím cílem je podpora profesní přípravy kariérových poradců na vysokých školách a vzdělávání a výzkumu v oblasti kariérového poradenství.

Zjistit více

29. 3. 2016

ÚP ČR upraví v prosinci 2015 provoz

Ve dnech 23. 12. 2015 a 31. 12. 2015 upraví Úřad práce ČR z provozně technických důvodů provoz na svých pracovištích. Středa 23. 12. 2015 bude dnem úředním v době mezi 08.00 až 15.00 hodinou. Čtvrtek 31. 12. 2015 bude dnem úředním v době od 8.00 do 11.00 hodin, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Zjistit více

15. 12. 2015

Dočasná změna provozní doby Call centra ÚP ČR

Vážení klienti, z provozně - technických důvodů bude od 1. 12. do 31. 12. 2015 změněná provozní doba Call centra ÚP ČR, a to následovně: pondělí a středa 8:00 – 17.00 hod. úterý a čtvrtek 8.00 – 15.00 hod. pátek 8.00 – 13.00 hod. Děkujeme za pochopení.

Zjistit více

30. 11. 2015

MPSV: Jak je to s příspěvkem na zaměstnávání 50+?

Chceme upozornit na některé zavádějící interpretace tiskové zprávy MPSV, kterou jsme vydali na sklonku minulého týdne k tématu znevýhodnění padesátiletých na trhu práce. Jsme rádi, že média toto téma zaujalo a že mu věnujete ve svých článcích/reportážích prostor. Vyznění některých reportáží nebo třeba jen nešťastně zvolený titulek ale vyvolaly i řadu rozporuplných reakcí a nebývalý tlak na...

Zjistit více

6. 8. 2015

Call centrum Úřadu práce ČR

Ztratili jste zaměstnání a hledáte pomoc? Využijte Call centrum Úřadu práce ČR, tel.: +420 800 77 99 00.

Zjistit více

12. 6. 2015

Spolupráce ÚP ČR s městskou a obecní policií

Zástupci krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami se dne 27. dubna zúčastnili celostátního semináře řídících pracovníků městských a obecních policií, který se uskutečnil v objektu zařízení Vězeňské služby České republiky „PRACOV“. Zástupci ÚP ČR prezentovali možnosti spolupráce Úřadu práce ČR a městských a obecních policií a představili nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které již řada měst...

Zjistit více

30. 4. 2015

Konference o CHKO Brdy na Úřadu práce ČR

Na konci března proběhla v prostorách Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami konference zaměřená na proces vyhlašování CHKO Brdy. ÚP ČR tak stál u zrodu nové etapy existence tohoto regionu, která proběhne ve znamení vzniku budoucí chráněné krajinné oblasti. Tato skutečnost významně ovlivní život tamních obyvatel a postavení obcí, dotčených CHKO Brdy. Právě ty budou moci ovlivňovat procesy a fungování CHKO tam, kde se jich to bude týkat.

Zjistit více

9. 4. 2015

Burza práce pro OZP v Ústí nad Orlicí

Na páteční dopoledne 27. 3. 2015. připravil referát poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí Burzu práce pro osoby se zdravotním postižením. Bude se konat od 9 do 13 hodin na ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí (Ulice 17. listopadu - velký sál v přízemí budovy). Burzy se zúčastní zástupci organizací, které se zabývají problematikou zaměstnávání...

Zjistit více

25. 3. 2015

Reakce na dotazy Jaroslava Zavadila a Transparency International k IT zakázkám na MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci maximální transparentnosti v oblasti veřejných zakázek na Jednotný informační systém práce a sociálních věcí uveřejňuje otázky a odpovědi na ně, které byly zaslány předsedou Výboru pro sociální politiku PSP ČR, panem Jaroslavem Zavadilem, paní ministryni a otázky a odpovědi, které obdrželo MPSV v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...

Zjistit více

23. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr

Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělil klient ÚP ČR Petr. Poslechněte si jeho příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

Zjistit více

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Dana

Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Dana. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

Zjistit více

10. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka

Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Štěpánka. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

Zjistit více

4. 2. 2015

Úřad práce ČR přeje veselé Vánoce a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2015

Úřad práce ČR všem přeje veselé Vánoce a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2015.

Zjistit více

23. 12. 2014

ÚP ČR se v Plzeňském kraji aktivně zúčastňuje na informačních akcích pro rodiče a žáky

Dne 20. listopadu 2014 uspořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni již 9. ročník tradičního veletrhu „Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“.

Zjistit více

15. 12. 2014

O olomouckou Burzu práce a vzdělání byl zájem

Stovky zájemců hledajících nové zaměstnání nebo školu ke studiu se přišly podívat na Burzu práce a vzdělání, která proběhla v Regionálním centru Olomouc v úterý 9. prosince. Představily se tam významné společnosti a školské instituce z Olomouckého kraje, které působí a vyučují zejména ve strojírenských a elektrotechnických oborech.

Zjistit více

12. 12. 2014

Informace pro zaměstnavatele - Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců, a to na chráněných pracovních místech, budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2015 požádat o poskytnutí příspěvku také na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.

Zjistit více

11. 12. 2014

ÚP ČR upraví v prosinci na jeden den provoz

Dne 31. 12. 2014 Úřad práce ČR (ÚP ČR) z technických důvodů upraví provoz na svých pracovištích. Poslední den v roce, který připadá na středu, nebude z provozních důvodů dnem úředním. Nejbližším úředním dnem bude pátek 2. 1. 2015 s úřední dobou od 8 do 13 hodin, a to pro všechny klienty ÚP ČR.

Zjistit více

11. 12. 2014

Scholaris 2014 v Olomouci

Scholaris 2014 v Olomouci – 19. ročníku prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje se zúčastnilo téměř devět desítek subjektů. Výstavu zpestřila nejen výstavka prací žáků základních a středních škol z okresu Olomouc, ale i krátké soutěže zručnosti pro účastníky výstavy (žáky). Proběhlo také šest přednášek pracovníků ÚP ČR, krajské pobočky v Olomouci, o situaci na trhu práce. Nechyběla ani videoprojekce oborů vzdělání a firem v regionu Olomouc. Výstavu oživily i hudební vstupy - krátké ukázky dovedností žáků konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

Zjistit více

9. 12. 2014

Menu