Aktuality

 • 01.11.2010 - zahájení realizace projektu
 • 08.02.2011 - vstup dodavatele komplexních služeb projektu – Grafton Recruitment s.r.o.
 • 16.03.2011 - zahajovací konference projektu – KD Crystal Česká Lípa
 • 16.03.2011 - 1.českolipská burza pracovních příležitostí – akce se konala jako pilotní aktivita projektu Restart znamená novou šanci – 29 vystavovatelů, cca 1 200 návštěvníků
 • 30.04.2011 - za 6 měsíců od začátku projektu vstoupilo 466 účastníků – 206 mužů a 260 žen
 • 30.04.2011 - školení k pracovně právní problematice absolvovalo již 244 účastníků projektu, školení Finanční gramotnost 206 účastníků a školení k měkkým dovednostem a IT 202 účastníků projektu
 • 30.04.2011 - do rekvalifikací bylo zařazeno 228 účastníků projektu, 17 v rámci rekvalifikace nastoupilo na praxi k zaměstnavatelům
 • 31.07.2011 - ukončení výroby ve firmě Delphi Packard s.r.o. v České Lípě – většina účastníků projektu byla propuštěna ze zaměstnání z této firmy
 • 31.10.2011 - do projektu vstoupilo již 624 účastníků
 • 31.10.2011 - 343 účastníků projektu zařazeno do rekvalifikací
 • 31.10.2011 - 431 účastníků projektu již nastoupilo do nového zaměstnání – plánovaný cíl překročen zatím o 44 %, další zprostředkování zaměstnání nadále probíhá
 • 31.10.2011 - na projekt zatím čerpány finanční prostředky ve výši 15 633 804 Kč
 • 30.04.2012 - do projektu vstoupilo celkem 635 osob, původně plánovaný cíl byl 600 účastníků
 • 23.05.2012 - závěrečná konference, 61 pozvaných hostů, účast 53 osob
 • 30.06.2012 - 561 účastníků projektu nalezlo nové zaměstnání
 • 30.06.2012 - ukončení realizace projektu Restart znamená novou šanci