Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Jihlavě odbor zaměstnanosti oddělení trhu práce

Správním obvodem krajské pobočky v Jihlavě je území Kraje Vysočina - území regionů okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti:


Aktivní politika zaměstnanosti (dále jen APZ) představuje soubor nástrojů a opatření, které přispívají k tvorbě nových pracovních míst a napomáhají tak zmírňovat nepříznivou situaci uchazečů o zaměstnání hledajících nové pracovní uplatnění. K základním nástrojům patří:
- příspěvek při vytváření společensky účelných pracovních míst - SÚPM;
- příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti - SÚPM -SVČ;
- příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti při zřizování veřejně prospěšných prací - VPP;
- opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
- regionální mobilita - příspěvek na dojížďku:  Příspěvek na podporu regionální mobility (674.99 kB)

Na příspěvky na APZ není právní nárok a jejich konečná výše se určuje po posouzení situace na trhu práce a v souvislosti s výší přidělených finančních prostředků pro realizaci APZ v daném rozpočtovém roce, maximálně však v rozmezí určeném zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
Více informací naleznete na: moznosti-ziskani-dotaci.

Upozornění pro žadatele o finanční příspěvky

Nelze přijmout uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost dříve než po schválení příspěvku a sepsání dohody mezi žadatelem a Úřadem práce ČR.

O příspěvek je možné požádat formou písemné žádosti včetně doložení ostatních dokladů, které jsou uvedeny v žádosti.
Formuláře ke stažení: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Kontaktní osoby

Kontaktní pracoviště pro region okresu Havlíčkův Brod:
Jihlavská 42, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: 7yjznwj

Mgr. Jitka Navrátilová /vedoucí oddělení/ 950 114 324 jitka.navratilova@uradprace.cz
Eva Šimková, DiS. /VPP, SÚPM, Dojížďka/ 950 114 431 eva.simkova1@uradprace.cz
Monika Kučírková /VS/ 950 114 451 monika.kucirkova@uradprace.cz
Iveta Neuvirtová /SVČ/ 950 114 468 iveta.neuvirtova@uradprace.cz
Iveta Bártová /chráněný trh práce/ 950 114 452 iveta.bartova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Jihlava:
Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava 1, DS: 7u6zppn

Ing. Milada Štefková /vedoucí oddělení/ 950 123 321 milada.stefkova@uradprace.cz
Ing. Viola Demigerová /OZP, SÚPM, regionální mobilita/ 950 123 470 viola.demigerova@uradprace.cz
Lenka Horníková /VPP, VS, SÚPM, SVČ, PnZ/ 950 123 472 lenka.hornikova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Pelhřimov:
Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov, DS: cegzpxj

Ing. Eliška Hošková /vedoucí oddělení trhu práce/ 950 145 324 eliska.hoskova@uradprace.cz
Irena Valentová /PDU/ 950 145 326 irena.valentova@uradprace.cz
Jaroslava Valentová /SÚPM-SVČ, CHPM/ 950 145 325 jaroslava.valentova@uradprace.cz
Jitka Wastlová /ověřovatel APZ/ 950 145 450 jitka.wastlova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Třebíč:
Komenského nám. 1189/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, DS: nypzps7

Ing. Darina Sigmundová /vedoucí oddělení/ 950 169 631 darina.sigmundova@uradprace.cz
Marie Nováková /cizinci/ 950 169 659 marie.novakova3@uradprace.cz
Bc. Darina Pléhová /CHPM/ 950 169 681 darina.plehova@uradprace.cz
Eva Klobasová /VPP/ 950 169 673 eva.klobasova@uradprace.cz
Marie Krulová /SÚPM/ 950 169 677 marie.krulova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Žďár nad Sázavou:
Strojírenská 2210/28, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, DS: xc8zp5y

Ing. Miloš Zauf /vedoucí oddělení/ 950 177 480 milos.zauf1@uradprace.cz
Ing. Jana Chromá /APZ/ 950 177 489 jana.chroma@uradprace.cz
Jana Klementová /APZ/ 950 177 482 jana.klementova@uradprace.cz
Ing. Dana Machová /APZ/ 950 177 483 dana.machova@uradprace.cz
Libuše Kadlecová /chráněný trh práce/ 950 177 481 libuse.kadlecova1@uradprace.cz
Jana Kunstmüllerová /chráněný trh práce/ 950 177 486 jana.kunstmullerova@uradprace.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
Pátek: 08:00 - 11:00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Poslední aktualizace: 6. 3. 2022