Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Jihlavě odbor zaměstnanosti oddělení trhu práce

Správním obvodem krajské pobočky v Jihlavě je území Kraje Vysočina - území regionů okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti:


Aktivní politika zaměstnanosti (dále jen APZ) představuje soubor nástrojů a opatření, které přispívají k tvorbě nových pracovních míst a napomáhají tak zmírňovat nepříznivou situaci uchazečů o zaměstnání hledajících nové pracovní uplatnění. K základním nástrojům patří:
- příspěvek při vytváření společensky účelných pracovních míst - SÚPM;
- příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti - SÚPM -SVČ;
- příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti při zřizování veřejně prospěšných prací - VPP;
- opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
- regionální mobilita - příspěvek na dojížďku:  Příspěvek na podporu regionální mobility (674.99 kB)

Na příspěvky na APZ není právní nárok a jejich konečná výše se určuje po posouzení situace na trhu práce a v souvislosti s výší přidělených finančních prostředků pro realizaci APZ v daném rozpočtovém roce, maximálně však v rozmezí určeném zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
Více informací naleznete na: moznosti-ziskani-dotaci.

Upozornění pro žadatele o finanční příspěvky

Nelze přijmout uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost dříve než po schválení příspěvku a sepsání dohody mezi žadatelem a Úřadem práce ČR.

O příspěvek je možné požádat formou písemné žádosti včetně doložení ostatních dokladů, které jsou uvedeny v žádosti.
Formuláře ke stažení: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare
 

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
Pátek: 08:00 - 11:00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Poslední aktualizace: 28. 8. 2023