Aktivity

 • Poradenství pro účastníky projektu
   
 • Kontaktní poradenské pracoviště dodavatele – Havlíčkova 443, Česká Lípa
   
 • Poradenské pracoviště ÚP ČR na kontaktním pracovišti Česká Lípa, Paní Zdislavy 419
   
 • Zpracování individuálního projektového profilu pro každého účastníka projektu
   
 • Zpracování životopisu
   
 • Odborné psychologické poradenství
   
 • Hotline – telefonická linka – pracovně právní poradenství
   
 • 3 jednodenní školení o Pracovně právní poradenství, uplatnění na trhu práce o Finanční gramotnost o IT a měkké dovednosti (soft skills)
   
 • Rekvalifikace – nabídka 12 typů rekvalifikačních kursů
   
 • Zprostředkování zaměstnání – individuální práce s účastníky projektu s cílem získání uplatnění na trhu práce, příprava na jednání se zaměstnavatelem, doprovod k zaměstnavateli
   
 • Monitoring trhu práce, vyhledávání pracovních míst
   
 • Poskytování přímé podpory účastníků projektu
  • Příspěvky na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnavatele
  • Příspěvky na cestovné na školení a rekvalifikace
  • Příspěvky na ubytování při rekvalifikaci
  • Příspěvky na úhradu zdravotních prohlídek
  • Příspěvky na sjednání pojištění
  • Příspěvky na zajištění péče o děti nebo jiné osoby