V září odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 46 tisíc lidí

V září odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 46 tisíc lidí

9. 10. 2023

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2023 celkem 263 020 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 2 217 více než v předchozím měsíci a o 6 640 více než
loni. Podíl nezaměstnaných osob se meziměsíčně nezměnil, meziročně pak
vzrostl o 0,1 p. b. Ke konci září činil 3,6 %. V mezinárodním srovnání je
nezaměstnanost v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních
dostupných dat EUROSTATU (za srpen) dosáhla 2,6 % (průměr EU 5,9 %).
Menu