V Nymburce proběhne „Přehlídka středních škol a učilišť“

V Nymburce proběhne „Přehlídka středních škol a učilišť“

19. 10. 2022

Na čtyři desítky středních odborných škol a učilišť a zaměstnavatelé z
Nymburska a okolí se představí na „Přehlídce středních škol a učilišť“. Akce,
na jejíž organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR s Krajskou hospodářskou
komorou Střední Čechy, proběhne ve čtvrtek 20. října 2022 v prostorách SOŠ
a SOU Nymburk (V Kolonii 1804). Zájemci mohou přicházet mezi 9.00 a 16.00
hodinou.

Autor:

ÚP ČR

Menu