V květnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 40,5 tisíce lidí, nezaměstnanost klesla

V květnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 40,5 tisíce lidí, nezaměstnanost klesla

8. 6. 2023

Úřad práce ČR evidoval k 31. 5. 2023 celkem 253 893 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 7 790 méně než v předchozím měsíci a o 18 425 více než
loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně poklesl o 0,1 p. b., meziročně
o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci května činil 3,5 %. V mezinárodním srovnání byla
míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za
duben) druhá nejnižší v celé EU, a to 2,7 % (průměr EU 6 %).
Menu