V červnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR 35,7 tis. lidí, nezaměstnanost klesla

V červnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR 35,7 tis. lidí, nezaměstnanost klesla

12. 7. 2023

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2023 celkem 249 792 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 4 101 méně než v předchozím měsíci a o 18 483 více než
loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně poklesl o 0,1 p. b., meziročně
o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci června činil 3,4 %. V mezinárodním srovnání byla
míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za
květen) nejnižší v celé Evropské unii, a to 2,3 % (průměr EU 5,8 %).
Menu