Úřad práce ČR se distancuje od neoficiálních webových stránek

19. 2. 2020

Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti a upozornění na obsah internetových stránek, které se tváří jako webové stránky Úřadu práce ČR, považuje ÚP ČR za nutné sdělit k tomu následující: veškeré informace spojené s výkonem agendy spadající do jeho působnosti zveřejňuje Úřad práce ČR pravidelně na webové stránce www.uradprace.cz a na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz