Úřad práce ČR provedl loni téměř 122 tisíc kontrol domácností, které pobírají dávky

Úřad práce ČR provedl loni téměř 122 tisíc kontrol domácností, které pobírají dávky

13. 2. 2023

V uplynulém roce provedli zaměstnanci Úřadu práce ČR 20 898
sociálních šetření a 100 927 šetření v místě, tedy v součtu bezmála 122 tisíc
kontrol. V návaznosti na ně pak ÚP ČR zamítl 360 nových žádostí o některou z
dávek hmotné nouze a odejmul 902 už vyplácených dávek. Úspory za loňský
rok tak přesáhly 29 mil. Kč.

Autor:

ÚP ČR

Menu