Úřad práce ČR představil svou činnost Výboru pro sociální politiku PSP ČR

5. 9. 2014

Výbor pro sociální politiku PSP ČR věnoval část své 9. schůze návštěvě Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, kde se seznámil s chodem Úřadu práce ČR za první pololetí roku 2014. Vedení úřadu prezentovalo výboru Zprávu o činnosti shrnující základní čísla a klíčové činnosti Úřadu práce ČR. Generální ředitelka Marie Bílková při té příležitosti provedla členy výboru v čele s Jaroslavem Zavadilem novým sídlem Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Výjezdního zasedání výboru se zúčastnili i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Fotografie.