Úřad práce ČR posiluje zaměstnanost aktivním přístupem

7. 10. 2019

Služby Úřadu práce ČR využívají nejen lidé, kteří přijdou o
zaměstnání, ukončí podnikání nebo na trh práce teprve vstupují. Významným
partnerem Úřadu práce ČR jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří řeší už řadu
měsíců zejména vysoké počty volných pracovních míst a jejich obsazení jak
ze strany uchazečů o zaměstnání, tak také například zaměstnanců ze
zahraničí.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz