ÚP ČR provedl loni více než 30 tis. kontrol dodržování režimu dočasné neschopnosti

31. 1. 2020

Ke konci prosince 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 532 uchazečů o zaměstnání. S téměř 20 tis. z nich nemohl pracovat, protože nemuseli, na základě potvrzení, které jim vystavil lékař, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Aby ÚP ČR maximálně zamezil případům, kdy by mohlo jít ze strany některých klientů o účelové chování, zintenzivnil v tomto ohledu svou kontrolní činnost. Během loňského roku provedli jeho zaměstnanci v celé republice 31 282 kontrol což je meziroční nárůst o více než 100 %. Kontroloři zjistili 8 161 porušení stanoveného režimu a zahájili více než 2 470 správních řízení.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz