ÚP ČR pomáhá sociálně vyloučeným v návratu na trh práce

18. 12. 2015

Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem a v Ostravě vytipovaly v období loňského a letošního roku ve spolupráci s neziskovými organizacemi a Agenturou pro sociální začleňování přesně 1 500 sociálně znevýhodněných osob, které zapojily do regionálních projektů na pomoc lidem ze sociálně vyloučených lokalit. Tyto pilotní projekty s názvy „Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji“ a „Příležitost dělá(t)zaměstnance“ ÚP ČR realizoval na území Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Prostředky na ně poskytl Evropský sociální fond v ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR.