ÚP ČR podpořil v rámci projektu POVEZ II už přes 83 tis. lidí

ÚP ČR podpořil v rámci projektu POVEZ II už přes 83 tis. lidí

2. 11. 2022

Celkem 8 258 firem v celé České republice získalo finanční podporu na
základě schválených žádosti v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání
zaměstnanců II“ (POVEZ II). Úřad práce ČR dosud přijal 43 626 žádostí o
příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V rámci těch schválených
následně uzavřel 22 976 dohod na zabezpečení vzdělávání a podpořil 83 253
zaměstnanců, 9 613 z nich tvořili lidé starší 54 let. Objem poskytnutých
prostředků na úhradu vzdělávání a příspěvky na mzdové náklady po dobu
vzdělávání dosáhl téměř 2,1 mld. Kč. Projekt spolufinancuje Evropský sociální
fond prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Autor:

ÚP ČR

Menu