ÚP ČR loni podpořil v rámci APZ 17 tis. uchazečů nad 50 let

21. 10. 2019

Zatímco v roce 2014 tvořili lidé nad 50 let z celkového počtu osob
podpořených v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ)
23,2 %, loni jejich podíl stoupl na 31,7 %. Téměř 19 % pak tvořili klienti starší
55 let. Jen během současného programového období zařadil Úřad práce ČR
do regionálních projektů 4 362 uchazečů o zaměstnání (UoZ) z cílové skupiny
50plus. Celkem 1 741 z nich tak získalo krátkodobé zaměstnání
prostřednictvím společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM)
nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora pracovního uplatnění této
skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR a úřad v tomto
ohledu motivuje i zaměstnavatele.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz