Týden vzdělávání dospělých aneb nejen vzděláváním k pestřejšímu životu