Šanci má každý, jen ji využít

16. 10. 2019

Pod tímto sloganem proběhne ve dnech 20. -21. 10. 2019 v teplickém
Domě kultury regionální veletrh středního vzdělávání ŠANCE 2019. Na akci,
na jejíž organizaci se podílí Úřad práce ČR, se představí 27 státních i
soukromých středních škol. Jejich zástupci poskytnou zájemcům podrobné
informace o své činnosti a o možnostech studia a všech oborech, které
otevřou ve školním roce 2020/2021. Veletrh mohou zájemci navštívit první
den konání mezi 12.00 – 16.00 hodinou, druhý den pak mezi 9.00 – 16.00
hodinou.