Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 8 tisíc lidí. Se změnou kvalifikace pomůže ÚP ČR i letos

18. 1. 2021

Během uplynulého roku se 3 360 uchazečů a zájemců o zaměstnání
zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních
kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 4 709 lidí absolvovalo rekvalifikaci
zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy
zaměřené na získání řidičských průkazů vč. profesní způsobilosti (celkem
1 679), kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (1 371) a kurzy základních
počítačových dovedností (1 165). Pro změnu profese nebo další prohloubení
znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním
vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují
účastníci nad 50 let. V roce 2020 poskytl ÚP ČR na rekvalifikace 71 058 tis. Kč.
Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Autor:

ÚP ČR