Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 11,5 tisíce lidí. Se změnou kvalifikace pomáhá ÚP ČR i letos

Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 11,5 tisíce lidí. Se změnou kvalifikace pomáhá ÚP ČR i letos

28. 1. 2022

Během uplynulého roku se 3 175 uchazečů a zájemců o zaměstnání
zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních
kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 8 370 lidí absolvovalo rekvalifikaci
zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy
zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro
pracovníky v sociální oblasti, kurzy účetnictví a kurzy orientované na osobní
služby. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou
rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a
základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.
V roce 2021 poskytl ÚP ČR na rekvalifikace 126 089 tis. Kč. Částka zahrnuje i
prostředky z Evropského sociálního fondu.
Menu