Příručka pro nastávající rodiče

4. 11. 2021

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) společně s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) vydala aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče, kde jsou shrnuty nejdůležitější informace k podmínkám pro získání peněžité pomoci v mateřství (PPM) a k vyplácení rodičovského příspěvku (RP) pro ty, kteří se připravují na rodičovskou roli. Řada rodičů se s těmito dávkami setkává poprvé a nemá zcela jasno, jaký je rozdíl mezi „mateřskou“ a „rodičovskou“. Příručka pomůže rodičům lépe se orientovat v systému vyplácených dávek.

Autor:

ÚP ČR