Při odklízení následků orkánu Sabine mohou pomoci i nezaměstnaní

11. 2. 2020

Starostové obcí, které se potýkají s následky orkánu Sabine, se
mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna jeho kontaktní pracoviště v
dotčených regionech úzce spolupracují a jsou připravena vyjít jim maximálně
vstříc. A na ÚP ČR se mohou obracet i lidé, kterým orkán vážně poškodil
majetek.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz