Podpora vzdělávání zaměstnanců

2. 11. 2022

 

Co je podporováno?

Podporujeme vzdělávání nebo rekvalifikaci stávajících i budoucích zaměstnanců (včetně zaměstnanců na DPČ) a OSVČ. Vzdělávání v ne/akreditovaných kurzech může být zajištěno externím vzdělávacím zařízením nebo interními lektory zaměstnavatele prezenční i elektronickou formou. 
Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele s výjimkou provozoven na území Hl. m. Prahy (sídlo žadatele může být v Praze). 

Zaměstnavatelům nabízíme:

 • Úhradu až 85% nákladů na vzdělávání (dle režimu veřejné podpory)
 • Refundaci mzdových nákladů za dobu účasti na odborném rozvoji až do výše 100% (včetně odvodů)
 • Realizaci vzdělávacích aktivit interním lektorem nebo vzdělávacím zařízením prezenční i elektronickou formou
 • Podporu zaměstnanců i na DPČ a na rodičovské dovolené
 • Podporu výuky českého jazyka pro nové zaměstnance ze zahraničí

 

Jak to funguje?

 1. Prostudujte si  Podmínky pro žadatele a příjemce (347.47 kB)
 2. Přejděte na webové stránky http://povez.uradprace.cz, zaregistrujte se a vyplňte elektronický formulář žádosti včetně relevantních příloh. Následně vše pošlete přes datovou schránku, poštou nebo doručte osobně na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR.   
 3. Příslušné pracoviště ÚP ČR žádost posoudí a informuje žadatele o výsledku hodnocení. 
 4. Proveďte výběr poskytovatele vzdělávání. 
 5. ÚP ČR s žadatelem uzavře Dohodu o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku.
 6. Realizujte vzdělávání prostřednictvím externího vzdělávacího zařízení či interních lektorů prezenční nebo elektronickou formou. 
 7. Předložte ÚP ČR měsíčně vyúčtování mzdových nákladů školených zaměstnanců. Po ukončení vzdělávání doložte náklady na vzdělávací aktivitu (vč. dokladu prokazujícího úhradu poskytovateli vzdělávání).
 8. ÚP ČR po kontrole předložených dokladů vypočítá výši příspěvků a tyto následně vyplatí. 

 

Příjem žádostí

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://povez.uradprace.cz

Aktuality

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ – III.VÝZVA
Upozorňujeme, že od 1. 6. 2023 je účinné nové znění Podmínek pro žadatele a příjemce (347.47 kB).

PRODLOUŽENÍ DOBY REALIZACE PROJEKTU

Dne 30. 3. 2022 bylo Řídicím orgánem OP Zaměstnanost schváleno prodloužení doby realizace projektu POVEZ II do 31. 12. 2023.

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ – III.VÝZVA
Upozorňujeme, že od 16. 10. 2020 je účinné nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu. 

INFORMACE K REALIZACI VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Při realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu POVEZ II je nutné dodržovat vedle Podmínek pro zájemce o vstup do projektu také aktuálně platné mimořádná opatření při epidemii onemocnění COVID-19. 

INFORMACE K SOUBĚHU ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Dle článku IV, bodu 10 Dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus není možné v rámci jednoho kalendářního měsíce na stejného zaměstnance čerpat příspěvek z CP Antivirus a zároveň jiný mzdový příspěvek poskytovaný ÚP ČR, tzn. z projektu POVEZ II není možné poskytnout mzdový příspěvek, ale pouze příspěvek na vzdělávací aktivitu.
 

Dokumenty ke stažení

Dokumenty pro zaměstnavatele

Čestné prohlášení_interní lektor (59.5 kB)

III. VÝZVA (od 1.11.2017)
II.  VÝZVA (20.3.2017 - 30.6.2017)
I.   VÝZVA (31.3.2016 - 23.8.2016)

Letáky

Kontaktujte nás!

Pro více informací nebo pomoc s podáním žádosti se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Případně pište na email povez@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na emailu: callcentrum@uradprace.cz

 

facebook www.facebook.com/uradprace.cr

instagram instagram.com/uradprace.cr

 

Aktivity jsou financovány z národního projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Autor:

ÚP ČR