Poskytování příspěvků na VPP je možné prodloužit či navýšit o další místa...

23. 8. 2019

Úřad práce ČR má k dispozici ještě stále dostatek prostředků na veřejně prospěšné práce (VPP). V případě zájmu se tedy zejména starostové mohou bezodkladně obracet na příslušná kontaktní pracoviště ÚP ČR a požádat o prodloužení stávajících dohod, zvýšení počtu míst na VPP či uzavřít dohodu novou.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz