Pomáháme sladit rodinný a pracovní život. Flexibilně!

26. 9. 2017

Přes 800 uchazečů o zaměstnání z řad rodičů s dětmi do 15 let a lidí pečujících o osobu blízkou už vstoupilo projektu „Flexibilně do práce v Ústeckém kraji“. Více než šesti stovkám z nich se také podařilo získat práci. Projekt realizuje zdejší krajská pobočka Úřadu práce ČR, financuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.