Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí

Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí

10. 5. 2023

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2023 celkem 261 683 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 11 795 méně než v předchozím měsíci a o 18 025 více
než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně mírně poklesl o 0,1 p. b.,
meziročně o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci dubna činil 3,6 %. V mezinárodním
srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat
EUROSTATU (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,1 %).
Menu