Podporu pracovního uplatnění ročně využívají tisíce lidí v předdůchodovém věku

Podporu pracovního uplatnění ročně využívají tisíce lidí v předdůchodovém věku

27. 2. 2023

Za posledních devět let podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) téměř 600 tis. uchazečů a zájemců o zaměstnání. Z toho
více než 166 tis. (28 %) byli lidé starší 50 let. Během současného
programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů 8 020
uchazečů o zaměstnání (UoZ) z této cílové skupiny. Celkem 3 262 z nich
získalo zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst
vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora
pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority
ÚP ČR, který v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.

Autor:

ÚP ČR

Menu