OUTPLACEMENT

9. 6. 2022

Co je Outplacement?

Outplacement je souhrn metod, nástrojů a aktivit, kterými se zodpovědní zaměstnavatelé snaží zmírnit negativní dopady redukce počtu zaměstnanců. Hlavní důraz se při outplacementu klade na propouštěné zaměstnance, pro které znamená ztráta zaměstnání velký zásah do pracovního i do osobního života.

 

Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance i pro zaměstnavatele, kteří plánují propouštět nebo naopak přijímat nové zaměstnance.

Klientům nabízíme:

 • Individuální přístup

 • Poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce (kariérové poradenství)

 • Pomoc při hledání nové práce (zpracování životopisu, motivačního dopisu, nácvik pohovorů)

 • Rekvalifikace k získání nových dovedností

 • Vzdělávací kurzy (např. v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo soft skills)

 • Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách

 • Úhradu nákladů na hlídání dětí po dobu účasti na aktivitách

 • Příspěvek na vytvořené pracovní místo u nového zaměstnavatele

Zaměstnavatelům nabízíme:

 • Mobilní tým Úřadu práce ČR na pracovišti zaměstnavatele

 • Pomoc s naplánováním rekvalifikací a vzděláváním zaměstnanců

 • Až 100 % nákladů na mzdy zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání

 • Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a to 85 % nákladů na rekvalifikaci nebo školení

 • Příspěvek na mzdy nových zaměstnanců, a to max. 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců

 

Jak to funguje?

O tom, jak OUTPLACEMENT pomáhá v praxi, se můžete přesvědčit v této reportáži České televize.

 1. Kontaktujte nejbližší pracoviště ÚP ČR

 2. Zjistíme vaše potřeby a možnosti

 3. Navrhneme další postup (v případě klientů absolvování poradenství, rekvalifikace, apod.)

 4. Realizujeme vzájemně odsouhlasené aktivity (u klientů s cílem nalézt nové zaměstnání)

 

V případě, že jste ve výpovědní době, uzavřeli jste se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, končí vám pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou nebo ukončujete pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zaevidujte se na Úřadu práce ČR jako zájemce o zaměstnání (ZoZ). Následovat bude vstupní rozhovor se zaměstnancem úřadu, na jehož základě vznikne seznam aktivit, které účastník absolvuje.

Zaměstnavatel, který plánuje hromadné propouštění je povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR podle místa činnosti zaměstnavatele (viz § 62 Zákoníku práce).

Zaměstnavatelé mohou požádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů.

Zaměstnavatel přijímající nového zaměstnance může požádat také o příspěvek na vytvořené pracovní místo.

Dokumenty pro zaměstnavatele

Letáky

 

Kontaktujte nás!

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete ZDE (309,4 kB). Případně pište na email outplacement@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na tomto e-mailu: callcentrum@uradprace.cz

 

Aktivity mohou být financovány z národního projektu Outplacement (OUT).

 

Autor:

ÚP ČR