OSVČ, kompenzační bonus MF a podpora v nezaměstnanosti

6. 5. 2020

Pokud osoby samostatně výdělečně činné ukončí nebo přeruší svou činnost, mohou Úřad práce ČR požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Jestliže ale svou činnost neukončí a využijí kompenzační bonus Ministerstva financí ve výši 25 tis. Kč, nemůže je ÚP ČR zavést do evidence a přiznat jim podporu v nezaměstnanosti. Podle platné legislativy není souběh čerpání obou podpor možný. Je tedy třeba, aby OSVČ důkladně zvážily svou situaci a rozhodly se pro jednu z variant. 

Autor:

Autor ÚP ČR
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz