Nezaměstnanost zůstala v listopadu na 3,5 %

Nezaměstnanost zůstala v listopadu na 3,5 %

8. 12. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 30. 11. 2022 celkem 257 187 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 1 395 více než v předchozím měsíci a o 11 638 více než
loni. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,5 %. To je o 0,2 p. b. více než před
rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat
EUROSTATU (za říjen) nejnižší v celé EU, a to 2,1 % (průměr EU 6 %).
Menu