Nezaměstnanost v srpnu vzrostla

Nezaměstnanost v srpnu vzrostla

8. 9. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2022 celkem 251 753 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 11 047 více než v předchozím měsíci a o 16 136 méně
než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,4 %. To je o 0,1 p. b. více než
v červenci a o 0,2 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle
posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec) nejnižší v celé EU, a to
2,3 % (průměr EU 5,9 %).
Menu