Nezaměstnanost v říjnu klesla na 3,4 %

8. 11. 2021

Úřad práce ČR evidoval k 31. 10. 2021 celkem 251 689 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 10 453 méně než v předchozím měsíci a o 19 996 méně
než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,4 %. To je o 0, 1 p. b. méně než v
září a o 0,3 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle
posledních dostupných dat EUROSTATU (za září 2021) nejnižší v celé EU, a
to 2,5 % (průměr EU 6,6 %).