Nezaměstnanost v listopadu mírně vzrostla

4. 12. 2020

K 30. 11. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 274 526 uchazečů
o zaměstnání. To je o 2 841 více než v říjnu a o 77 237 osob více než před
rokem. Jedná se o nejvyšší listopadovou hodnotu od roku 2016, kdy bylo bez
práce celkem 362 755 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v
uplynulém měsíci 255 837 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob nepatrně vzrostl na 3,8 % (říjen 2020 – 3,7 %, listopad 2019 – 2,6 %).
Vzrostl i počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli
v listopadu prostřednictvím ÚP ČR 317 972, z toho 10 761 v rámci dohod mimo
pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 77 082 evidovaných volných míst
bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 240 890 pozic, tedy u téměř
76 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze
zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných
dat EUROSTATU (za říjen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.
Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.