Nezaměstnanost v lednu mírně vzrostla

Nezaměstnanost v lednu mírně vzrostla

8. 2. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 1. 2022 celkem 267 076 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 8 903 více než v předchozím měsíci a o 41 783 méně než
loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,6 %. To je o 0,1 p. b. více než
v prosinci a o 0,7 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle
posledních dostupných dat EUROSTATU (za prosinec 2021) nejnižší v celé
EU, a to 2,1 % (průměr EU 6,3 %).
Menu