Nezaměstnanost v květnu mírně klesla

Nezaměstnanost v květnu mírně klesla

8. 6. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 5. 2022 celkem 235 468 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 8 190 méně než v předchozím měsíci a o 50 354 méně
než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,2 %. To je o 0,1 p. b. méně
než v dubnu a o 0,7 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla
podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za duben) nejnižší v celé EU,
a to 2,4 % (průměr EU 6,2 %).
Menu