Nezaměstnanost v červnu klesla

Nezaměstnanost v červnu klesla

12. 7. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2022 celkem 231 309 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 4 159 méně než v předchozím měsíci a o 41 993 méně
než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,1 %. To je o 0,1 p. b. méně
než v květnu a o 0,6 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla
podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za květen) nejnižší v celé EU,
a to 2,4 % (průměr EU 5,9 %).
Menu