Nezaměstnanost v březnu mírně klesla, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí

Nezaměstnanost v březnu mírně klesla, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí

12. 4. 2023

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2023 celkem 273 478 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 9 030 méně než v předchozím měsíci a o 20 605 více než
loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně o 0,2 p.b. poklesl, meziročně
mírně (o 0,3 p. b.) vzrostl. Ke konci března tak činil 3,7 %. V mezinárodním
srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat
EUROSTATU (za únor) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,3 %).
Menu