MPSV zveřejnilo výzvu na podporu školních obědů

22. 12. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP). Výzva je zaměřena na podporu bezplatného stravování pro nejchudší děti ve školních jídelnách a mateřských školkách. Podpořeny budou děti ve věku 3 až 15 let, které navštěvují školská zařízení a jejichž zákonní zástupci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Pro aktuálně vyhlášenou výzvu je připraveno celkem 26 miliónů korun a první kraje se již hlásí o podporu.