MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC „Jak o ni žádat?“

25. 3. 2020

Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě
opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné
okamžité pomoci (MOP). „Jak o ni žádat a co je nutné Úřadu práce ČR
doložit?“ to je otázka, na kterou v poslední době zaměstnanci ÚP ČR
odpovídají nejčastěji.

Autor:

ÚP ČR