Lidé se zdravot. postižením si hledají práci těžko. Největší šanci mají jako hlídači.

19. 10. 2015

Pokud lidé se zdravotním postižením hledají v tuzemsku práci, nemají k dispozici velký výběr. Podle analýzy pracovních inzerátů společnosti Annonce je pro ně určena pouze každá padesátá pracovní nabídka a navíc se v drtivé většině jedná o nekvalifikované práce.