Lidé, kteří nedoloží roční vyúčtování do konce dubna, o dávky nepřijdou

2. 4. 2019

Příjemci příspěvku na bydlení, kteří nestihnout doložit do konce dubna 2019 roční vyúčtování za předchozí rok, o dávku automaticky nepřijdou. Podklady je možné v odůvodněných případech dodat i v průběhu května či června.