Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně získalo Národní cenu kariérového poradenství 2017

2. 10. 2017

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně získalo hlavní cenu kariérového poradenství 2017 za přínos Úřadu práce ČR ke kariérovému rozvoji žáků základních škol.